• • • Trädgårdsmästaren 8

Information till mäklare

Nedanstående länk leder till den senaste årsredovisningen för BRF Trädgårdsmästaren 8. Årsredovisningen innehåller en omfattande förvaltningsberättelse med alla uppgifter som kan vara av intresse vid försäljning av lokaler i vår förening. Om någon uppgift trots allt saknas, var vänlig kontakta vår nuvarande ordförande (se Styrelsemedlemmar för kontaktuppgifter).

Nyckeltal

Affärsvärlden Nr 37 (2011) innehåller en artikel om bostadsrättsföreningars ekonomi, med tips om bedömning av tre olika nyckeltal. Vår förenings siffror baseras på årsredovisningen för 2010.

Räntekostnad/Totala intäkter:

Bra: < 25%

Mindre bra: > 50%

Vår förening: 21%

Lån/kvm bostadsrättsyta:

Bra: < 5.000 kr

Mindre bra: > 10.000 kr

Vår förening: 5.830 kr

Lån/Totala intäkter:

Bra: < 5

Mindre bra: > 10

Vår förening: 7.1

2015-03-11

BRF Trädgårdsmästaren 8 © 2015 • Odengatan 48, 113 51 Stockholm

Föreningens hemsida läggs upp.